bildspel4bildspel2bildspel5bildspel3bildspel1

KALLELSE TILL DIGITALT ÅRSMÖTE

Kallelse till digitalt årsmöte den 15/6 2020 för föreningen SeniorNet Växjö

På grund av rådande omständigheter gällande COVID-19 där mötesförbudet ifrågasätter samlingar med mer än 50 personer, samt extra varsamhet gällande personer från 70 år att inte utsätta sig för olika typer av smittorisker, har styrelsen beslutat att årsmötet förrättas digitalt.

Det innebär att du som medlem först får den här kallelsen till årsmötet (detta måste ske minst 3 veckor före årsmötet). 

Den 15/6 börjar årsmötet och det varar till den 22/6, en vecka alltså. Årsmötet går till så att på vår hemsida www.seniornetvaxjo.se finns från den 15/6 en länk som vi vill att du trycker/klickar på och sedan besvarar de frågor som länken leder till. Det är de frågor som absolut behöver medlemmarnas godkännande. Senast den 22/6 ska du ha svarat på frågorna för att din röst ska vara giltig. 

Som du förstår är denna dagordning förkortad och gäller endast de frågor som absolut behöver medlemmars godkännande. Årsmötesprotokollet kommer att sammanställas efter svarstiden och publiceras. Två frivilliga från de som svarat kommer att granska sammanställningen av era svar och då betecknas som justeringsmän/kvinnor.

Den här kallelsen har skickats med e-post till de medlemmar som har gett oss en fungerande e-postadress och den finns också publicerad här på vår hemsida från den 24/5. Här på hemsidan finns också länkar till övriga årsmötesdokument.

Den 15/6 publiceras här den länk som leder till årsmötets frågor som vi vill att du besvarar senast den 22/6.

Vänligen 
Styrelsen för SeniorNet Växjö

Dagordning

1. Mötets behöriga utlysande
2. Ekonomiska rapporter och fråga om att ge styrelsen ansvarsfrihet.
3. Godkännande av valberedningens förslag. (Bertil Winberg och Göran Wass har valt att lämna sina uppdrag, detta efter att valberedningen lämnat sitt förslag.)
4. Val av valberedning.
5. Val av revisor.
6. Styrelsens verksamhetsrapport
7. Mötets avslutande.

ÅRSMÖTESDOKUMENT

Årsmötesdokument till digitalt årsmöte 2020-06-15:

Revisionsberättelse och Ekonomisk redovisning för 2019, klicka/tryck här.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer, klicka/tryck här.

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019, klicka/tryck här.

Telefonsupporten har öppet måndag och tisdag 11-12 maj

Den 11 och 12 maj har telefonsupporten öppet, sedan stänger vi för sommaren. Bloggen kommer vi att uppdatera om någon upptäcker något roligt eller nyttigt, förmodligen lite mer sporadiskt över sommaren.

Ny sida - Blogg

I menyn högst upp på sidan, längst till höger finns en nya sida. Här ska våra handledare BLOGGA. 

Vi ska försöka komma med lite tips och trevligheter nu i dessa pandemitider när vi inte kan träffas på ett tag. Vill du kommentera så klicka på namnet under inlägget så leder det till mailadressen till den som skrivit. Klicka här.

Bedrägeri i spåren av Coronaviruset

Läs vad Internetstiftelsens säkerhetschef skriver om hur du skyddar dig från bedragare. Här är artikeln.

Vår verksamhet resten av vårterminen är inställd

Med anledning av Coronapandemin och omsorg om våra kursdeltagare har SeniorNet Växjös styrelse idag 18 mars beslutat följande.

Vi ställer in verksamheten resten av vårterminen

Ingen kurs- eller kaféverksamhet kommer att bedrivas under vårterminen.

Vår supportverksamhet 
Den 16 mars förändrade vi vår supportverksamhet till telefonsupport och den kommer att fortsatta oförändrat. Så länge det fungerar med telefonsupport kommer den att fortsätta men några hembesök kan naturligtvis inte ske.

Datorsupport - måndagar kl. 13:00 - 15:30 ring till Göran Pålsson 070-201 66 70 
Övrig support - tisdagar kl. 09:30 - 12:00 ring Janerik Sundh 073-826 13 31

Årsmötet den 27 mars i Domkyrkocentrum är uppskjutet t.v.

Ordinarie årsmöte med SeniorNet Växjö skjuts på framtiden med anledning av Coronapandemin.

Ny kallelse kommer senare när läget tillåter detta.

Växjö den 18 mars 2020
Styrelsen för SeniorNet Växjö

Föreläsning om e-hälsa

Den 25 februari arrangerade vi en intressant föreläsning om e-Hälsa på Domkyrkocentrum. Tre unga forskare från Linnéuniversitetet i Kalmar redde ut begreppen inom det stora området som betecknas e-Hälsa. Fr v. Tora Hammar, Maria Qvarfordt och Lina Nilsson.

Området innefattar en rad tjänster inom vård och omsorg som utnyttjar digital teknik. Det handlar t.ex om vårdinformation mellan olika vårdgivare, kommunikation mellan vård och apotek och informationsutbyte med vårdtagaren. I vårt län kan den enskilde t.ex läsa sin journal, i vissa fall boka/boka om tid för vårdbesök, skaffa saklig information om sjukdomar och läkemedel. Många av våra frågor handlade om användarvänlighet, sekretess och tidsåtgång. Tyvärr var vi bara ett 20-tal som tog del av föreläsningen.

Har du sett Seniorsurfarna på TV?

I serien Seniorsurfarna skickas fyra av Sveriges mest folkkära personer till ett träningsläger för att drillas i digitala färdigheter. Det är Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling. Under ledning av Kattis Ahlström får vi i sex avsnitt följa deras väg från mer eller mindre digital noviser till "fullfjädrade seniorsurfare". Programmet sänds på torsdagar. Det finns också på URplay - klicka här. Vill du titta på 1:a programmet så klicka här. Vill du se 2:a programmet så klicka här. De återstående fyra programmen är inte släppta än.

Scott Goodwin föreläste den 22 oktober

Scott Goodwin, polis som numera jobbar på Polisutbildningen på Linnéuniversitetet, föreläste om vishing, en  form av bedrägeri där bedragen ringer upp en person i syfte att lura av honom personlig, finansiell eller säkerhetsinformation. Detta inför en fullsatt Sigfridssal i Domkyrkocentrum vilket innebar 150 personer.
Scott spelade upp ett autentiskt telefonsamtal från en bedragare som försökte få en äldre man att logga in med sin säkerhetsdosa eller med sitt bank-id. Men den här mannen han gick inte på det bedrägeriförsöket. 
Logga aldrig in med hjälp av säkerhetsdosa eller bank-id på uppmaning från någon annan.

Många deltagare kom fram efteråt och tackade Scott och många sa också till mig att detta var ett bra initiativ som vi måste göra om. Nu har vi haft två föreläsningar i oktober och detta är något nytt för oss. Men om jag förstått signalerna rätt så har detta varit uppskattat och då måste vi försöka hitta en fortsättning under vårterminen.
Foto: Göran Pålsson

Föreläsning om e-handel den 8 oktober

Du har säkert lagt märke till att stadsbilden har förändrats under de senaste åren. Vi handlar mer och mer på nätet. Butiker läggs ner och ersätts av restauranger, caféer och gym. Vad betyder den växande e-handeln för samhället idag, och vad kan vi förvänta oss av framtiden.

Om detta föreläste Bo Skandevall den 8 oktober för de medlemmar som tagit sig till Domkyrkocentrum i regnvädret. 

Nästa föreläsning blir den 22 oktober kl 13:30 även då i Domkyrkocentrum. Scott Goodwin föreläser då om nätbrott och hur man undviker att drabbas av det.

Föreläsningen om Digitant den 24/9

Johanna Svan  Journalist och redaktör för tidningen Året Runt, föreläste kring boken Digitant

Att ge sig ut på nätet kan kännas både skrämmande och närmast oöverstigligt för den som inte hängde med från första början. Digital närvaro har många fördelar, som förmåga att uträtta vardagliga ärenden, minskad känsla av utanförskap och ökad känsla av samvaro. Många kom och lyssnade till Johanna Svan som berättade om hur du tar de första stegen ut på nätet och hur du kan känna dig trygg och säker i miljön!

Föreläsningen var i samarbete med SeniorNet Växjö.

På bilden är föreläsaren Johanna Svan tillsammans med Inga Markensten och Ann-Sofi Colliander från SeniorNet Växjö.

Ny viktig app

Idag har det kommit en ny viktig, kan vara livräddande app till våra smarta telefoner. Hämta och installera den i App Store resp Google Play.

Appen heter 112 eller SOS Alarm, det fungerar oavsett vad du väljer, åtminstone gjorde det det för mig. Du ser hur appen ser ut på bilden här till höger.
Istället för att ringa 112 så startar du appen 112 och trycker på telefonluren i den stora blå ringen. Den stora fördelen är att SOS Alarm då får din position direkt, du ser latitud och longitud i appen. Ibland kan du vara svårt att förklara var man är exempelvis om du är ute i skogen och plockar bär.

Bo Skandevall, ordförande i SeniorNet Växjö

På årsmötet den 22 mars fick SeniorNet Växjö en ny ordförande, vi har under två år saknat en vald ordförande. Under den här tiden har Harald Leandersson verkat som både ordförande och kassör i vår förening, vilket han ska ha ett stort tack för.

Nu vill vår nya ordförande Bo Skandevall ge en liten "programförklaring" här.

"Det finns en gäng duktiga och ansvarsfulla cirkelledare som frivilligt delar med sig av sina breda och djupa kunskaper inom dator- och mobilteknik.

Våra medlemmar och kursdeltagare har allt att vinna på att utmana sina tvivel på dessa praktiska hjälpmedel. Är man förutseende nog att gå en kurs, eller komma till ett café för att enkelt kunna hantera en mobil eller läsplatta, eller få djupare kunskaper i olika datorprogram, så finns möjligheten hos oss. Till en billig peng. Du kommer att tacka dig själv för att du tog steget att lära dig mer.

Du kommer aldrig att ånga dig. Det är viktigt att inse att det finns ingen väg tillbaka inom det här området. Tvärtom kommer det att vara till gagn för dig när du blir äldre, oavsett hur gammal du än är.

Så därför vill jag vara med att dra mitt strå till stacken i denna framåtsyftande och viktiga förening."

Bo Skandevall

Ny Dataskyddsförordning - GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen) som vi hade tidigare för att skydda personliga uppgifter. Den nya Dataskyddsförordningen är utfärdad av EU och gäller i hela EU. En stor skillnad mot tidigare är att brott mot GDPR kan innebära avservärda böter, upp till 20 miljoner Euro för företag som bryter mot GDPR. 
Här är en enkel kurs i dataskydd som Datainspektionen har på sin hemsida. Vill du läsa mer om detta så googla på GDPR så får du många träffar, sidor som leder till Datainspektionen är förstås att lita på.

Vill du ta del av vår policy Säker hantering av personuppgifter - SeniorNet Sweden 15 maj 2018 så klickar du här.

SeniorNet Växjö

Är en ideell förening ansluten till SeniorNet Sweden som idag har 45 lokala föreningar och ca 9 000 medlemmar. SeniorNet Växjö  har ca 1 000 medlemmar. Föreningen har till ändamål att främja seniorers användning av digital informationsteknik för anpassning till dagens samhälle.

Sponsor

Kafe-verksamhet

Läs mer om våra kaféer Internetkafé Tallgården, Applekafé, Androidkafé, Bildbehandlingskafé och Släktforskningskafé under Våra kaféer i menyn högst upp. Eller Klicka här.

IT-support

Läs mer om vår IT-support idag. Den förändrades radikalt den 1 februari 2018.
Klicka här.

Våra kurser

Vi har grundkurser och fortsättningskurser. Kurser för surfplattor, smarta telefoner och datorer. 
Klicka här.

Bli medlem i SeniorNet

Senaste nytt

Till nyhetsarkivet »