Om SeniorNet

SeniorNet är en riksomfattande förening för IT-intresserade 55+, d v s alla i mogen ålder som har eller tänker skaffa sig en dator, surfplatta eller smart telefon för att betala räkningar, söka kunskap och information av alla slag, skaffa sig nya vänner mm, mm.

Det är nästan bara din egen fantasi som begränsar dig.
Utöver riksföreningen finns ett 40-tal lokala föreningar, och sommaren 2002 startade vi SeniorNet Växjö.

Som medlem får du tillgång till hela SeniorNets hemsida www.seniornet.se där det finns mycket matnyttigt att hämta, t ex kan du söka gamla kamrater, släktingar eller vänner som kanske också är medlemmar. Eller kan du få hjälp att lösa dina dataproblem.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Av dessa tillfaller 60 % Växjö lokalförening om du anmäler dig som medlem i SeniorNet Växjö. ”Lokalpengarna” används t ex till inköp av utrustning som sedan kan utnyttjas av medlemmarna. Dessutom arrangerar vi kurser och kaféer i olika ”dataämnen”.

Sist men inte minst, när vi träffas har vi roligt tillsammans och lär oss av varandra!
Vår egen hemsida www.seniornetvaxjo.se

SeniorNet Växjö
Har du några frågor om SeniorNet, om våra kurser eller vill ha hjälp av oss så kan du ringa eller maila till:
Janerik Sundh, janerik.sundh@seniornetvaxjo.se, 073-826 13 31
Inga Markensten, inga.markensten@gmail.com, 070-728 32 20
Agneta Johansson, agnejoha@gmail.com, 072-733 87 10

Organisationsnummer och faktureringsadress:
829502-9295
SeniorNet Växjö
c/o Harald Leandersson
Byvägen 34
365 93 Furuby

Vi ses!

Vill Du läsa våra styrelseprotokoll? Då är Du numera välkommen att kontakta någon i styrelsen så ordnar vi så att du får en kopia via mail.