Styrelsen i SeniorNet Växjö

Kopiera e-postadressen i listan och klistra in om du använder webbaserad e-post, annars kan du bara klicka på e-postadressen.
Vid årsmötet 2022 omvaldes Bo Skandevall som ordförande i föreningen, Jan Stenberg och Ann-Sofi Colliander omvaldes. Harald Leandersson hade ett år kvar på sitt förordnande. Två nya medlemmar invaldes i styrelsen, Erik Hallonsten och Christer Estberg. 

Bengt Lindquist omvaldes som suppleant, två nya suppleanter invaldes Hans-Peter Aineskog och Gunilla Johnsson. Suppleanterna deltar i styrelsemötena och har yttranderätt. Beslutsrätt har de endast när de ersätter någon ordinarie styrelseledamot. Bilder kommer senare.

Bo Skandevall
Mobil: 070-372 77 44
bovall49@gmail.com
Ordförande

Harald Leandersson
Mobil: 072-560 30 45
773045@gmail.com
Kassör

Erik Hallonsten
Mobil: 070-533 98 81
erik.h@hallonsten.se
Sekreterare

Christer Estberg
Mobil: 070-954 42 34
christer@seniornetvaxjo.se
Teknikansvarig

Jan Stenberg
Mobil: 070-874 07 15
jan.s@seniornetvaxjo.se
V ordf.

Ann-Sofi Colliander
Mobil: 070-216 21 00
as.colliander@gmail.com

Gunilla Johnsson
Mobil: 070-731 31 49
gunilla.johnsson@fagraskog.se
Suppleant

Hans-Peter Aineskog
Mobil: 070-753 36 20
hans-peter@aineskog.se
suppleant

Bengt Lindquist
Mobil: 073-701 12 77
bengt.lindquist@telia.com
Suppleant