Styrelsen i SeniorNet Växjö

Efter årsmötet den 15 mars 2023 fick styrelsen följande utseende.

Ordförande      Bo Skandevall
Sekreterare     Erik Hallonsten
Kassör             Per-Ove Augustsson
v Ordförande  Hans-Peter Aineskog
Ledamot         Gunilla Johnsson
Ledamot         Jan Stenberg
Suppleant       Bengt Lindquist