Kaféverksamhet

Höstterminen är avslutad, kaféerna öppna igen i januari 2019

I menyn här till vänster kan du klicka för att läsa om respektive kafé, vilka tider de har öppet och vad som står på programmet den närmaste tiden.

För Tallgården gäller lite andra förutsättningar än de övriga kaféerna eftersom Tallgården är ett samarbete mellan Växjö kommun, Tallgården och SeniorNet. Här är alla 55+ välkomna, inget medlemskap i SeniorNet krävs, ingen anmälan behövs, det är bara att komma. Internetkafé Tallgården är helt avgiftsfritt men du får själv bekosta din fika.

För övriga kaféer som alla är i Studiefrämjandets lokaler gäller att alla som är medlemmar i SeniorNet är välkomna till dessa kaféer, ingen anmälan behövs det är bara att komma. Precis som på våra kurser tar vi en kursavgift, här är den 40 kr vid varje tilfälle. Vi bjuder på kaffe i pausen.

Våra kaféer

Applekafé på måndagar, 9.30-12.00. Kafévärdar Inga Markensten och Jan Stenberg

Internetkafé Tallgården tisdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Thomas Thörn.

Androidkafé på onsdagar 9.30-12.00. Kafévärd Agneta Johansson.

Internetkafé Tallgården torsdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Janerik Sundh.

Plats för kaféerna är Residenset, Studiefrämjandets lokalar för alla kaféer utom Tallgården som är på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.