iPad-kurserna är fulltecknade nu

Båda iPad-kurserna är fulltecknade, men fortsätt att anmäla er vi ska försöka starta fler kurser.