Svenskarna och internet

Internetstiftelsen ger varje år ut rapporten Svenskarna och internet

i bloggen finns några exempel tagna ur rapporten och en länk till hela rapporten.